Geldzaken in het buitenland

Geldzaken in het buitenland

Het is verstandig om over meerdere betaalmogelijkheden te beschikken als men op reis gaat naar het buitenland. Denk aan een creditcard, een bankpas en aan wat contant geld.

Het is zaak om deze middelen zodanig over je spullen en je lichaam te verdelen, dat  de kans heel klein is dat je alles in één keer kwijt kan  raken door diefstal of verlies of door schade.

Binnen de Euro-landen

In formeer bij je bank of bepaalde gebieden ook tot de Euro-landen behoren.

De Kanaaleilanden Guernsey en Jersey worden niet bij alle banken tot de Euro-landen gerekend.

Pinpas

Het is goed te weten dat betalen met een pinpas en het pinnen (geld opnemen) zelf gratis zijn binnen de Eurolanden.

Creditcard

Meestal is er een maximum per dag opneembaar bij een geldautomaat,

bijv. € 400.

Met een duurdere creditcard kan dat € 1000 zijn.

In het buitenland kan dat opname bedrag per soort bank nog lager uitvallen.

Voor een geldopname met de creditcard moet er net als in Nederland meestal bij een geldautomaat € 4,50 aan transactiekosten betaald worden. (Het bedrag kan per bank verschillen.)

Bij opname aan een balie, wat meestal  alleen in het buitenland mogelijk is, zijn de transactiekosten bijvoorbeeld 3% van het opgenomen bedrag met een minimum van bijvoorbeeld  €4,50.

Er zijn verschillende soorten credit kaarten per bank, waardoor het zinvol is om van te voren te informeren wat de precieze voorwaarden zijn.

Aankoopverzekering Creditcard

Met een creditcard zijn vrijwel alle aankopen 180 dagen verzekerd tegen schade of verlies of diefstal tot een bedrag van bijvoorbeeld € 2.000 per gebeurtenis en tot bijvoorbeeld maximum van € 5.000 per jaar, afhankelijk van het soort bank.

Bij een duurdere creditcard is de verzekeringsduur na aankoop meestal 1 jaar.

Vaak is de dekking wereldwijd.

Uiteraard mag er geen sprake zijn van fraude, opzet of grove nalatigheid.

Het is bovendien verplicht om het nadelig voorval direct na ontdekking te melden aan de bank en direct erna aangifte te doen bij de politie.

Er is ook een alarmnummer van de bank waarmee de creditcard geblokkeerd kan worden.

Geld Terug Service Creditcard

Als er  schade optreedt na levering ben je ook verzekerd,  bijvoorbeeld, er wordt een technisch apparaat gekocht, die aan diggelen valt, omdat je ergens over uitglijdt. In dit soort gevallen kan je het beste contact opnemen met de klantenservice van je bank.

Als er bij de levering van een product  al schade is dan kan het betaalde bedrag via de creditcard binnen bijvoorbeeld 120 dagen na de afgesproken leverdatum teruggevraagd worden bij de bank.

Bij een onterechte afschrijving, bijvoorbeeld van een borg, dat niet afgesproken is, kan men ook contact opnemen met de bank om dit te onderzoeken. Als het terecht is geldt hiervoor ook de geld terug service.

Bij deze laatste twee voorbeelden moet wel eerst het bedrijf benaderd worden om ze de kans te geven om  met een oplossing te komen.

Bagage, vluchtvertraging en hulpverleningsverzekering Creditcard

Bij de duurdere creditkaarten is er ook nog een bagage, vluchtvertraging en hulpverleningsverzekering.

Als de bagage bijvoorbeeld 4 uur later aankomt dan het vliegtuig, dan kunnen noodzakelijke kosten voor aanschaf toiletartikelen en kosten van kleding vergoed worden.

Ook kosten van hulpverlening bij ziekte in het buitenland worden dan vergoed.

Lees hiervoor de polisvoorwaarden van de aangeschafte verzekering die bij de duurdere creditcard hoort (die creditcard heet meestal iets anders).

 

 

 

 

 

 

 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Internetverkopen en BTW

Internetverkopen en BTW

Producten verkopen aan een afnemer in een ander EU-land, betekent dat er sprake is van een intracommunautaire levering.

Op deze levering is het nul tarief van toepassing als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

1. De goederen moeten vervoerd zijn naar een ander EU-land, èn

2. De afnemer is btw verschuldigd vanwege de verwerving van de goederen.

Voor een particulier geldt het normale btw tarief. Punt 2 geldt namelijk niet voor een particulier.

Bewijslast t.a.v. vervoer:

a. kopieën van facturen

b. betalingen vanuit het buitenland

c. transportdocumenten

d. pakbonnen

 

Bewijslast dat afnemer BTW verschuldigd is:

Geldig btw-identificatienummer van de afnemer. Dit kan gecontroleerd worden via de volgende link:

btw-identificatienummer

Bewaar een uitdraai via een print van deze controle in de administratie.

Aangifteverplichtingen:

Intracommunautaire levering in opgaaf Intracommunautaire Prestaties vermelden.

Als levering groter is dan € 1.500.000 moet het aangegeven worden in de Intrastat-aangifte.

Factuurverplichting:

Op de factuur die uitgereikt moet worden moet naast de gebruikelijke factuureisen ook het btw-identificatienummer van de afnemer staan èn de aanduiding: “Intracommunautaire levering, Table II, onderdeel a, post 6, Wet op de Omzetbelasting”.

 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Vernieuwde betaalpas en valse email

Vernieuwde betaalpas en valse email

Voor het geval je een email krijgt van International Card Service met het              e-mailadres: kaartcontrol@securecheck.nl

heb je te maken met phishing.

Dus niet op de link drukken: “Bestel nu gratis de nieuwe Contactloze Bankpas/Creditcard”.

Dit soort valse e-mails kan je het beste doorgeven aan je bank die dit soort fraude aan kunnen pakken.

Zie als voorbeeld de ondergaande informatie van de valse e-mail en de reactie van de bank.

Valse email hieronder:

Geachte cliënt, 

ICS start uiterlijk 1 december met het uitgeven van een vernieuwd betaalpas aan haar klanten.
De pas is voorbereid op contactloos betalen en in de toekomst worden gebruikt voor snel en gemakkelijk afrekenen door de pas dicht tegen de betaalautomaat aan te houden.

Contactloos betalen

Met de uitgifte van deze betaalpas zetten alle banken een volgende stap in de introductie van contactloos betalen in Nederland. Klanten kunnen met deze pas bedragen snel en gemakkelijk afrekenen door de pas tegen de betaalautomaat te houden zonder uw pincode te gebruiken. Dat is vooral handig bij het betalen van een snelle boodschap, een kop koffie of een tijdschrift. De betaling verloopt sneller dan een reguliere pin betaling en dat scheelt weer in de wachtrij bij de kassa.

Logo

De nieuwe betaalpas is te herkennen aan het contactloos logo op de achterkant van de pas. De logo is nu ook te zien rechts boven in dit mail. Ook op betaalautomaat in winkels zal deze logo zichtbaar zijn. Winkelier die contactloos betalen mogelijk willen maken voor hun klanten, kunnen vanaf dit jaar geschikte betaalautomaat verkrijgen via hun leverancier of eigen bank.

Eind 2014 van start


De logo zal zichtbaar zijn achter de betaalpas/creditcard. De Contactloos Card word gratis naar u verstuurd als u die nu aanvraagt.
Na 30 december 2014 betaalt u EUR17,85 als u de Contactloze bankpas/creditcard wilt aanvragen, kwijt geraakt bent of aan een vervanging toe bent.

Bestel nu gratis de nieuwe Contactloze Bankpas/Creditcard 

Hoogachtend
Over op IBAN | Bond van de Nederlandse Banken

Hier onder staat de reactie van de Bank na het doorgeven van deze valse email.

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor het doorsturen van deze valse e-mail. Wij vinden het belangrijk dat u veilig bij ons kunt bankieren en doen er dan ook alles aan om fraude te voorkomen. Door deze valse (of phishing) e-mail te melden, helpt u ons hierbij.

Wat doen wij met uw e-mail?
De website waarnaar de e-mail verwijst blokkeren wij direct. Wij waarderen het erg als u in de toekomst uw valse e-mails blijft doorsturen. Op die manier kunnen we samen fraudeurs een halt toe roepen.  

Wat te doen als u per ongeluk uw gegevens heeft ingevuld?
Mocht u voor het doorsturen van deze valse e-mail toch uw persoonlijke gegevens hebben ingevuld. Bel dan direct de Alarmlijn op 020 22 888 00. U kunt ons hierop 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken.

Wilt u meer informatie over veilig bankieren?
Kijk dan op www.ING.nl/veiligbankieren. Hier vindt u onder andere belangrijke mededelingen, een aantal recente voorbeelden van valse e-mails en kunt u gratis Trusteer Rapport downloaden. Deze software beschermt u tegen kwaadaardige software (malware) specifiek gericht op internetbankieren.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice
ING Bank N.V.


 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Partneralimentatie en kindregelingen 2015

Partneralimentatie en kindregelingen 2015

 

Door de alimentatieverplichting en de verdeling van het huwelijkse vermogen zoals die van het pensioen, is er gedurende lange tijd geen sprake van een totale scheiding.

Doordat de vrouw de laatste jaren steeds economisch onafhankelijker wordt, gaat er in 2015 veel veranderen.

Van de 11 kindregelingen blijven er vier over. Dat zijn:

1. kinderbijslag

2. kindgebonden budget

3. combinatiekorting

4. kinderopvangtoeslag

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, van het aantal kinderen en van de leeftijd van de kinderen. Bij een te hoog eigen vermogen vervalt de kinderopvangtoeslag. Een te hoog eigen vermogen ligt tussen de € 21.139 en € 49.123. Het bedrag is  afhankelijk van de situatie (wel of geen a.o.w leeftijd, van de hoogte van het inkomen).

De inkomensafhankelijk combinatiekorting is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Zo wordt het voor ouders aantrekkelijker om te gaan werken, zolang de  kinderen nog  jonger zijn dan 12.

Tot en met  het jaar 2014 moet de leeftijd van de kinderen jonger zijn dan 21 jaar om in aanmerking te komen voor aftrek levensonderhoud in verband met kinderalimentatie.

Het kind mag daarbij  geen recht hebben op studiefinanciering en de rechthebbende ouder  die recht heeft op de aftrekpost levensonderhoud mag niet niet de kinderbijslag ontvangen.

Per 1 januari 2015 vervalt de aftrek voor levensonderhoud i.v.m. de betaalde kinderalimentatie.

In 2015 ontvangt de vrouw een fiscaal lagere tegemoetkoming voor haar specifieke één-ouder situatie omdat er nog maar 4 kindregelingen overblijven, terwijl de man de aftrek voor levensonderhoud i.v.m.  zijn betaalde kinderalimentatie gaat missen.

Over het algemeen is het niet zo makkelijk om alleen voor fiscale redenen naar de rechter te gaan met het doel de kinderalimentatie te verlagen en de partneralimentatie te verhogen, om de nadelige gevolgen van deze nieuwe regels te omzeilen.

 

De truuk zou dan zijn, dat door een hogere de partneralimentatie te betalen, er voor de betaler meer af te trekken valt, terwijl de ontvanger van de partneralimentatie meer belast wordt. De Belastingdienst zal daar in  2015 zeker alert op reageren, waardoor deze truuk tegengegaan zal worden.

Dus ook in 2015 zal de scheiding opnieuw even financieel voelbaar zijn.

 

 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

PayPal BTW verwerken in de administratie

PayPal BTW verwerken in de administratie. PayPal is een financiële dienstverlener zodat de PaYPal kosten zonder B.T.W zijn. (Geldt ook voor verzekeringen en andere banken.)

Bij een verkoop berekent PayPal altijd wat kosten.

Bij een inkoop worden geen kosten berekend door PayPal.

Inkopen buiten Europa via PayPal

Bij inkoop van bijvoorbeeld een elektronische diens uit Amerika in dollars dat omgerekend bijvoorbeeld 100 euro is, zoals voor het verkrijgen van inloggegevens voor het gebruik van bepaalde  software, krijg je van PayPal een betaaloverzicht waar vaak geen factuur bij zit van de verkoper.

Over het bedrag moet echter wel wel vaak de omzetbelasting berekend worden, waarbij het Nederlands.B.T.W-tarief gehanteerd wordt.  Bij andere meer fysieke goederen loopt dit via de douane en komen bij bepaalde goederen ook invoerrechten kijken.

Als er regelmatig wordt ingevoerd kan er ook gebruik gemaakt worden van de verleggingsregeling.  De BTW loopt dan niet meer via de douane, maar via de btw-aangifte. Om daar gebruik van te maken is een vergunning nodig.  Het zogenaamde artikel 23 vergunning kan je bij de Belastingdienst aanvragen.

Over een electronische dienst is het tarief 21%. In de aangifte van de omzetbelasting moet dan ook  op regel 4a Levering of diensten buiten Europa dat bedrag van 100 euro  vermeld worden en daar achter het berekende bedrag 21% B.T.W (21 euro).

In kolom 5b Voorbelasting kan je die berekende B.T.W. (21 euro) direct weer als voorbelasting aftrekken.

Op deze manier kost het de ondernemer geen B.T.W. maar de Belastingdienst weet op die manier wel de omzet van de buitenlandse prestaties. En dat is dan ook de bedoeling!

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Belastingdienst waarschuwt:

Er zijn valse e-mailberichten in omloop, die afkomstig lijken van de Belastingdienst. Deze mailtjes hebben als afzender noreply@Belastingdienst.nl of info@taxi.nl.

 • De valse mail die van ‘info@taxi.nl’ afkomstig zou zijn, bevat de tekst:
 • Geachte heer/mevrouw, 
 • Om uw aangiften nog sneller en gemakkelijker te maken, adviseren wij u om het onderstaande digitale aangifteformulier in te vullen. Klik op de link om direct naar het aangifteformulier te gaan 
 • Met vriendelijke groet, 
  Belastingdienst/Centrale Administratie”

Op de website geeft de Belastingdienst het advies om de e-mails meteen, zonder openen te verwijderen.

 • De Belastingdienst waarschuwt dat de dienst nooit om persoonlijke gegevens vraagt in e-mails. Als dat wel gebeurt, dan is sprake van phishing. Het is niet bekend aan hoeveel mensen de valse mailberichten zijn verstuurd. 
 • De Belastingdienst gebruikt e-mail dus niet voor de uitwisseling van
  vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
  van beslissingen.
 • De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
  gebruik van e-mail.
 • Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon