Categoriearchief: Belasting

Bijtelling privégebruik auto 2016

Bijtelling privégebruik auto 2016

 

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort?

Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

In 2016 zijn er 4 tarieven voor de bijtelling: 4%, 15%, 21% en 25%.

De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam zijn gezet.

Tabel percentage bijtelling 2016

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
4% bijtelling 0
15% bijtelling meer dan 0, maar niet meer dan 50
21% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 106
25% bijtelling meer dan 106

Hoe lang geldt het verlaagde percentage?

Valt u in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 15% of 21%)?

Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden.

Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven.

Wordt een auto op 7 maart tenaamgesteld, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Het nieuwe percentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden.

Auto’s ouder dan 15 jaar

Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde).

Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud wordt op 1 mei, gaat u de eerste 4 maanden uit van de cataloguswaarde en de overige maanden van de waarde in het economische verkeer.

Bron: Belastingdienst

 

Toelichting

 

Hoe bijtelling voorkomen?

Alleen bij een sluitende rittenregistratie waarmee je aan kan tonen dan je niet meer dan 500 km per jaar privé rijdt, is er geen bijtelling.

Er bestaat ook een Keurmerk RitRegistratieSysteem, die volgens de Belastingdienst sluitend is. Er is nog wel een controle mogelijk om vast te stellen of een rit privé of zakelijk is.

De aanschaf van een laadpaal voor een elektrische auto die deel uit maakt van het ondernemersvermogen is aftrekbaar. Het verhoogd de cataloguswaarde van de auto niet.

Hoe bijtelling van 2 auto’s op zaak voorkomen?

Als er één rijbewijs is in een gezin, en er zijn twee auto’s op de balans, dan geldt toch twee keer een bijtelling, tenzij je voor één of meer auto’s een sluitende rittenadministratie bij gehouden hebt, die aantoont dat je niet meer dan 500 km er privé mee hebt gereden.

Dan heb je er nauwelijks privé voordeel van gehad, zodat het niet belast hoeft te worden met een bijtelling.

 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Kosten met een drempel en een vast bedrag.

Tips en opmerkingen

Voor de volgende kosten geldt een drempel. U mag alleen het bedrag boven de drempel aftrekken. Deze drempel geldt voor de volgende kosten:

 • kosten voor voeding, drank en genotmiddelen
 • kosten voor representatie, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak
 • kosten voor onder meer congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen (ook reis- en verblijfskosten)

Voor reis- en verblijfskosten is er een aftrekbeperking van maximaal €1.500.

Jaar Bedrag drempel
2016 € 4.500
2015 € 4.500
2014 € 4.400

Voorbeeld

 

U maakt in 2016 de volgende kosten:

 • € 1.200 voor voedsel, drank en genotmiddelen
 • € 3.500 voor een receptie
 • € 2.500 voor reis- en verblijfskosten voor het bijwonen van congressen

De totale kosten zijn € 7.200. Maar van de reis- en verblijfskosten (€ 2.500) mag u maximaal € 1.500 aftrekken.€ 2.500 – € 1.500 = € 1.000. Dat brengt de kosten op € 6.200 (€ 7.200 -€ 1.000). Verminderd met de drempel (€ 4.500) komt u uit op een bedrag van € 1.700. Dit bedrag mag u als kosten aftrekken.

Aftrek van deze kosten zonder drempel

In uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervoor kiezen om deze kosten voor 73,5% af te trekken. (Vanaf 1 januari 2017 is dat 80%).U hoeft dan niet boven de drempel uit te komen. De aftrekbeperking van reis- en verblijfskosten van maximaal € 1.500 blijft wel gelden.

Voorbeeld

U maakt in 2016 de volgende kosten:

 • € 1.000 voor voedsel
 • € 1.500 voor een receptie

De totale kosten zijn€2.500. Het bedrag dat u mag aftrekken als kosten is 73,5% van € 2.500 = € 1.838.

Kosten met een vast bedrag

Voor de kosten van privé vervoermiddelen (bijvoorbeeld auto of fiets) geldt een vast bedrag. U mag € 0,19 per zakelijk gereden kilometer aftrekken als gemaakte kosten.

 

Opmerkingen:

In artikel 3.15 lid 4 Wet inkomstenbelasting 2001 staat aangegeven dat de kosten die verband houden met eten en drinken voor belastingplichtige zelf niet in aftrek gebracht mogen worden.

Met andere woorden: Er moet een zakelijk belang zijn voordat je de 73,5% regel mag toepassen.

Wat niet mag:

Een etentje organiseren met andere ZZP’ers, terwijl elke ZZP-er voor zich zelf betaald.

In dit geval mag niemand iets aftrekken.

 

Als een ZZP’er iets organiseert met een zakelijk doel, en die ZZPér betaald alles, dan mag hij de kosten wel aftrekken voor 73,5%

 

Als iemand koffie van huis mee neemt voor onderweg naar klanten toe, dan zijn de koffiebonen of de koffiepoeder niet aftrekbaar. De Belastingdienst gaat er vanuit dat je die koffie ook zou drinken als je gewoon thuis was.

 

De hoofdregel: alle kosten zijn voor de uitoefening van je onderneming aftrekbaar.

Bepaalde kosten zijn niet aftrekbaar of gedeeltelijk aftrekbaar vanwege privé voordelen.

 

Tips:

Inkomstenbelasting:

 1. Schrijf bij zakelijke etentjes met relaties de namen van de relaties en bedrijfsnamen op de factuur.

Omzetbelasting:

 1. Wanneer je een bon of factuur krijgt die niet op naam staat van jouw bedrijf, dan moet je die betalen met een bankpas of creditcard. Denk bijvoorbeeld aan een tankbon.

In dat geval mag je de btw aftrekken, ook als die bon/factuur niet aan alle factuur eisen voldoet.

 1. BTW voor kosten voor voeding, drank en genotmiddelen is niet aftrekbaar.
 2. Bij twijfel, bijvoorbeeld: “ Is een etentje tijdens een vergadering van twee v.o.f. partners aftrekbaar? kan je dat schriftelijk voor leggen aan belastingdienst, en aangeven waarom het volgens jou aftrekbaar moet zijn.

Let op: in 2017 wordt het percentage 80% in plaats van 73,5%.

Voor de BTW gelden weer andere regels. De aftrekbaarheid voor representatie zoals het geven van een fles wijn aan een werknemer of aan een opdrachtgever, is per relatie aftrekbaar tot € 227.  Als je zelf ook gebruikt maakt van die fles wijn dan moet je het corrigeren met het privé deel. Bijvoorbeeld 50% van de btw aftrekken.

Bij horeca gelegenheden is de btw weer niet aftrekbaar.

 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Internetverkopen en BTW

Internetverkopen en BTW

Producten verkopen aan een afnemer in een ander EU-land, betekent dat er sprake is van een intracommunautaire levering.

Op deze levering is het nul tarief van toepassing als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

1. De goederen moeten vervoerd zijn naar een ander EU-land, èn

2. De afnemer is btw verschuldigd vanwege de verwerving van de goederen.

Voor een particulier geldt het normale btw tarief. Punt 2 geldt namelijk niet voor een particulier.

Bewijslast t.a.v. vervoer:

a. kopieën van facturen

b. betalingen vanuit het buitenland

c. transportdocumenten

d. pakbonnen

 

Bewijslast dat afnemer BTW verschuldigd is:

Geldig btw-identificatienummer van de afnemer. Dit kan gecontroleerd worden via de volgende link:

btw-identificatienummer

Bewaar een uitdraai via een print van deze controle in de administratie.

Aangifteverplichtingen:

Intracommunautaire levering in opgaaf Intracommunautaire Prestaties vermelden.

Als levering groter is dan € 1.500.000 moet het aangegeven worden in de Intrastat-aangifte.

Factuurverplichting:

Op de factuur die uitgereikt moet worden moet naast de gebruikelijke factuureisen ook het btw-identificatienummer van de afnemer staan èn de aanduiding: “Intracommunautaire levering, Table II, onderdeel a, post 6, Wet op de Omzetbelasting”.

 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Partneralimentatie en kindregelingen 2015

Partneralimentatie en kindregelingen 2015

 

Door de alimentatieverplichting en de verdeling van het huwelijkse vermogen zoals die van het pensioen, is er gedurende lange tijd geen sprake van een totale scheiding.

Doordat de vrouw de laatste jaren steeds economisch onafhankelijker wordt, gaat er in 2015 veel veranderen.

Van de 11 kindregelingen blijven er vier over. Dat zijn:

1. kinderbijslag

2. kindgebonden budget

3. combinatiekorting

4. kinderopvangtoeslag

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, van het aantal kinderen en van de leeftijd van de kinderen. Bij een te hoog eigen vermogen vervalt de kinderopvangtoeslag. Een te hoog eigen vermogen ligt tussen de € 21.139 en € 49.123. Het bedrag is  afhankelijk van de situatie (wel of geen a.o.w leeftijd, van de hoogte van het inkomen).

De inkomensafhankelijk combinatiekorting is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Zo wordt het voor ouders aantrekkelijker om te gaan werken, zolang de  kinderen nog  jonger zijn dan 12.

Tot en met  het jaar 2014 moet de leeftijd van de kinderen jonger zijn dan 21 jaar om in aanmerking te komen voor aftrek levensonderhoud in verband met kinderalimentatie.

Het kind mag daarbij  geen recht hebben op studiefinanciering en de rechthebbende ouder  die recht heeft op de aftrekpost levensonderhoud mag niet niet de kinderbijslag ontvangen.

Per 1 januari 2015 vervalt de aftrek voor levensonderhoud i.v.m. de betaalde kinderalimentatie.

In 2015 ontvangt de vrouw een fiscaal lagere tegemoetkoming voor haar specifieke één-ouder situatie omdat er nog maar 4 kindregelingen overblijven, terwijl de man de aftrek voor levensonderhoud i.v.m.  zijn betaalde kinderalimentatie gaat missen.

Over het algemeen is het niet zo makkelijk om alleen voor fiscale redenen naar de rechter te gaan met het doel de kinderalimentatie te verlagen en de partneralimentatie te verhogen, om de nadelige gevolgen van deze nieuwe regels te omzeilen.

 

De truuk zou dan zijn, dat door een hogere de partneralimentatie te betalen, er voor de betaler meer af te trekken valt, terwijl de ontvanger van de partneralimentatie meer belast wordt. De Belastingdienst zal daar in  2015 zeker alert op reageren, waardoor deze truuk tegengegaan zal worden.

Dus ook in 2015 zal de scheiding opnieuw even financieel voelbaar zijn.

 

 

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

PayPal BTW verwerken in de administratie

PayPal BTW verwerken in de administratie. PayPal is een financiële dienstverlener zodat de PaYPal kosten zonder B.T.W zijn. (Geldt ook voor verzekeringen en andere banken.)

Bij een verkoop berekent PayPal altijd wat kosten.

Bij een inkoop worden geen kosten berekend door PayPal.

Inkopen buiten Europa via PayPal

Bij inkoop van bijvoorbeeld een elektronische diens uit Amerika in dollars dat omgerekend bijvoorbeeld 100 euro is, zoals voor het verkrijgen van inloggegevens voor het gebruik van bepaalde  software, krijg je van PayPal een betaaloverzicht waar vaak geen factuur bij zit van de verkoper.

Over het bedrag moet echter wel wel vaak de omzetbelasting berekend worden, waarbij het Nederlands.B.T.W-tarief gehanteerd wordt.  Bij andere meer fysieke goederen loopt dit via de douane en komen bij bepaalde goederen ook invoerrechten kijken.

Als er regelmatig wordt ingevoerd kan er ook gebruik gemaakt worden van de verleggingsregeling.  De BTW loopt dan niet meer via de douane, maar via de btw-aangifte. Om daar gebruik van te maken is een vergunning nodig.  Het zogenaamde artikel 23 vergunning kan je bij de Belastingdienst aanvragen.

Over een electronische dienst is het tarief 21%. In de aangifte van de omzetbelasting moet dan ook  op regel 4a Levering of diensten buiten Europa dat bedrag van 100 euro  vermeld worden en daar achter het berekende bedrag 21% B.T.W (21 euro).

In kolom 5b Voorbelasting kan je die berekende B.T.W. (21 euro) direct weer als voorbelasting aftrekken.

Op deze manier kost het de ondernemer geen B.T.W. maar de Belastingdienst weet op die manier wel de omzet van de buitenlandse prestaties. En dat is dan ook de bedoeling!

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon